0 Objekt

Bergsjöns Fvo

Området ligger efter Sagavägen cirka 2 mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Vojmån från Dikasjön och uppströms till Borkasjön, Krutån från Vojmån till Vattjomsjön samt Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön.

Om Bergsjöns Fvo

Området ligger mycket naturskönt och erbjuder fint fiske efter röding, öring, harr och i Vattjomsjön även abborre.

Fisket

Vojmån
Harr- och öringsfiske, omväxlande strömmande och lugna vatten med djupa höljor.

Krutån & Saksenbäcken
Natursköna fiskesträckor med omväxlande fiske efter öring och harr.

Bergsjön och Saksensjön
Erbjuder fint fiske efter i huvudsak röding men sjöarna har även god tillgång på öring och harr. Fiske under hela året.

Regler

Fiskesäsong

Området är upplåtet för sportfiske hela året med undantag av nedanstående förbudstider.
Totalt fiskeförbud (även krok) under tiden 15 September–15 Oktober i allt strömmande vatten.

Flugfiskesträcka Stennäs, Dikafallet. Totalt fiskeförbud under perioden 15 Sep. -15 Okt.

Totalt fiskeförbud gäller hela året i Vojmån sträckan Bergsjön uppströms till båthusen i Henriksfjäll.

Fångstbegränsningar

Flugfiskesträcka Stennäs, Dikafallet – enbart flugfiske tillåtet, max 2 fiskar per dygn.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Simon Anundsson

[email protected]

Vojmån

Harr- och öringsfiske, omväxlande strömmande och lugna vatten med djupa höljor.

Krutån & Saksenbäcken

Natursköna fiskesträckor med omväxlande fiske efter öring och harr.

Bergsjön och Saksensjön

Erbjuder fint fiske efter i huvudsak röding men sjöarna har även god tillgång på öring och harr. Fiske under hela året.
Char, trout & greyling.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 26, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja Nej bergsjonsfvo
mars 31, 2021 Ingen fångst Nej bergsjonsfvo
mars 31, 2021 Ingen fångst Nej bergsjonsfvo
mars 23, 2021 Ingen fångst Nej bergsjonsfvo
mars 28, 2021 Ingen fångst Nej bergsjonsfvo