0 Objekt

Bergnäsälven

Bergnäsälven, cirka 5 mil söder om Arjeplog, erbjuder möjligheter till bra sportfiske och fina fångster. Älven är mest uppskattad för den riksintressanta Bergnäsöringen, men fler och fler upptäcker även det goda harrfisket här.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Bergnäsälven

I Bergnäsälven rekommenderas fiske från land istället för båt för den som inte är bekant med vattnet, eftersom det på vissa ställen är väldigt grunt.
Det är stenigt vid älvkanten, men området är ändå relativt lättillgängligt med närhet till väg, spångning på vissa partier och väl upptrampade stigar. Längs älven finns också fyra vindskydd med tillhörande eldplatser.

Fisket i Bergnäsälven förvaltas av Södra Bergnäs Samfällighetsförening, som också säljer fiskekort och sköter fiskebevakningen i området. Eftersom Bergnäsalven är det huvudsakliga reproduktionsområdet för Bergnäsöringen ansvarar föreningen också för det avelsfiske som skett här sedan 1960. Bergnäsöringen anses som riksintressant och skyddsvärd eftersom den är en av få nedströmslekande öringstammar.

Avelsfisket sker på hösten, och utförs med nät. Vilda öringar i storleksklassen 2,5-5 kilo tas upp och placeras i en så kallad fisksump, speciellt konstruerad för detta ändamål. De kläms på rom och mjölke och uppfödning av ynglen sker sedan vid Sälla fiskodling i Arjeplog, och vid en fiskodling i Lycksele.
Bergnäsöringen planteras sedan ut i flera närliggande sjöar och vattendrag, bland annat i Södra Bergnäs fiskevatten. Här sätts också varje år ut femtusen harrar, och det märks tydligt på fångstresultaten.

Regler

Generellt

OBS, älven endast tillåten 2:a Lördagen i Juni kl 18.00 fram t.o.m. 15:e Augusti

Fiske utan fiskekort är strängt förbjudet. Fiske nära bergnäsdammen är förbjudet, sträckan mellan bergnäsdammensfot 100 meter uppströms och 100 meter nedströms är allt fiske förbjudet. Denna gräns finns markerad. Nedströms dessa markeringar är det är tillåtet att fiska undantaget kvarnströmmen.

Fiskesäsong

Fiske mellan 16 augusti och andra lördagen i juni klockan 18.00 är fiske endast tillåtet i sjöarna. Sträckan mellan Bergnäsdammen och älvens utlopp i sjön Naustajaure är öppet för sportfiske från andra lördagen i juni till och med den 15 augusti.

Metoder

Allt mete med med levande eller dött agn, även mask är förbjudet. I bergnäsälven är det förbjudet att fiska med nät och mjärde.

Fångstbegränsningar

Oberoende av vilka kort eller hur många kort som köps får maximalt 1 öring per dygn tas upp.

Minimilängd
Öring 45 cm
Harr 30 cm

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Tomas Lestander

0706-792653 [email protected]

Bergnäsälven

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren