0 Objekt

Baggböleören

Fisket på vid Baggböleören i Umeälven förvaltas av Umeälvens FFO. Fiskeplatsen är populär, lättillgänglig och kan under perioder erbjuda ett utmärkt öringfiske.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Baggböleören

Precis som tidigare år har grupper med särskilda behov förtur att boka sträckan. Under dessa dagar har ingen annan möjlighet att lösa fiskekort. Under de övriga dagarna då sträckan inte är bokad finns totalt 10 fiskekort tillgängliga. All bokning av fiskesträckan sker via Blixt Sport i Umeå. 

Regler

Generellt

Den sträcka som är tillåten att fiska på är själva Baggböleören. Sträckan är ca 140 m lång och avgränsas med en fiskegränsskylt på uppströmssidan.

Beskrivning av fiskeplatsen

Metoder

Fiske med handredskap max ett spö per person och kort.

Fiske med enkelkrok. Alla olika typer av fiskedrag och flugor skall fiskas med enkelkrok.

Motivering: Under perioder kan små (25-49 cm) och vilda öringar nappa friskt på kroken. Dessa måste återutsättas till älven. För att de inte ska ta skada och för att återutsättningen ska vara enkel har vi infört regeln om enkelkrok.

Rotationsfiske gäller. Ett kast innebär ett steg nedströms för att ge plats åt nästa fiskare.

Motivering: Denna regel tillämpas då det är många fiskare på sträckan. Detta leder till att alla får chansen att fiska överallt. Efter varje kast tar du ett steg nedströms så att nästa fiskare får plats uppströms dig.

Fångstbegränsningar

Öring
Det är endast tillåtet att fånga och behålla odlad öring. Den odlade öringen saknar fettfena. All öring med intakt fettfena måste ovillkorligen återutsättas.
Minimimått 50 cm
Du får maximalt avliva tre odlade öringar per fiskare och dag.

Lax
Fiskeförbud. All eventuell fångad lax måste återutsättas.

Harr
Minimimått 35 cm
Du får maximalt avliva fyra harrar per fiskare och dag.
Fiskeförbud/avlivningsförbud 28/4 -31/5.

Övriga arter
Vid fångst av abborre, gädda och övriga arter gäller sunt förnuft.

Övriga regler

För att öka kunskapen om fisket och eventuella fångster skall alla som fiskar på sträckan rapportera sitt fiske via fångstrapporteringen på vår sida.

Motivering: Med din fiskerapportering kan vi lära oss mer om vilka fiskar som fångas, hur stora dom är etc.

Rekommendationer
Vi rekommenderar nylonlina. Flätlinor bryts aldrig ner i naturen och kan vara skadliga för livet i älven.
Vi rekommenderar miljösänken framför blysänken för att värna om miljön.
För alla övriga arter uppmuntrar vi god fiskeetik och sunt förnuft. Vi uppmuntrar också att du återutsätter vild lax och att du gärna behåller den odlade.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Blixt Sport

090-774070 [email protected]

Umeälven

Den sträcka som är tillåten att fiska på är själva Baggböleören. Sträckan är ca 140 m lång och avgränsas med en fiskegränsskylt på uppströmssidan.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 21, 2021 Gädda 6000.30002000 Nej Nej baggbole

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund