0 Objekt

Bäcksjöns SFK

Fisket i Bäcksjön förvaltas av Bäcksjöns Sportfiskeklubb. Sjön är ett välbesökt rekreationsområde beläget ca 15 km norr om Umeå. Här finns förutom chansen till ett fantastiskt fiske även långgrunda badstränder, naturstigar, bär- och svampmarker.

Om Bäcksjöns SFK

Vi säljer fiskekort online. Klicka på “köp fiskekort” och följ anvisningarna. Elektroniska fiskekort kan även köpas hos Blixt Sport, Fiskecenter och Jaktia. Vanliga fiskekort kan köpas hos Blixtsport och Fiskecenter.

När det gäller båtmotorer är endast elmotorer tillåtna.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och måste på begäran kunna uppvisas.
Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Fiskefolder 2022 >> Upplev Bäcksjöområdet >>

Metoder

Fiske med flera handredskap samtidigt är ej tillåtet.

Vintertid är pimpelfiske tillåtet för alla som löst årskort eller dygnskort.

Fiske från flytring är tillåtet vid köp av flytringskort.

Fångstbegränsningar

Max tre ädelfiskar per person och dygn.

Minimimått för öring och harr är 25 cm.

Övriga regler

Fiske från egen båt är ej tillåtet. Undantag gäller dock för de som hyr båtplats av Bäcksjöns Sportfiskeklubb.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Bäcksjön

Sjön är ett välbesökt rekreationsområde beläget ca 15 km norr om Umeå. Här finns förutom chansen till ett fantastiskt fiske även långgrunda badstränder, naturstigar, bär- och svampmarker.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 9, 2022 Ingen fångst Nej backsjon
augusti 2, 2021 Abborre, Abborre, Abborre 30, 20, 15 500, 300, 200 Nej, Nej, Nej Nej backsjon
juli 20, 2021 Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre 15, 30, 35, 30, 30, 30, 30 100, 450, 500, 400, 400, 400, 400 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej backsjon
juni 5, 2021 Abborre, Abborre, Gädda 15, 20, 30 200, 200, 300 Ja, Ja, Ja Nej backsjon