0 Objekt

Rönneå Nedre Ängelholm SFF

ÄSFF är en förening med 330 medlemmar. Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt, i första hand i Rönneå med biflöden.

Om Rönneå Nedre Ängelholm SFF

Vid Rönneå finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten.

Regler

Generellt

Fiskeregler för kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå mellan ”Gåsahalsen” och havet.
Premiärkort gäller för första helgen i mars, från kl. 08.00 lördag till 24.00 söndag
Säsongskort gäller från första måndagen i mars till 31 december
Veckokort gäller för 7 dygn från köptillfället
Dagkort gäller från köptillfället till 24.00 samma dag

Ungdom under 18 år fiskar gratis.

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet från första helgen i mars till den 31 december. Totalt fiskeförbud på hela sträckan råder från 1 januari till första helgen i mars.

Fisket efter lax och havsöring är endast tillåtet från första helgen i mars till den 30 september.

Första helgen i mars är det premiär och då gäller endast speciellt premiärkort.

Metoder

Fiske får bedriva sportmässigt. Tillåtna redskap: spinn och fluga. Mete ej tillåtet under mars månad. Mete efter laxartad fisk förbjudet hela året.

Fiske får bedrivas från båt, dock ej under mars månad. Trolling är förbjudet, dock är dragrodd tillåtet.

Endast en krok (1,2 eller 3 krok) per bete (tex. vobbler får endast ha en 3-krok)

Huggkrok får inte användas

Fångstbegränsningar

Fångst av laxartad fisk och gädda är begränsad till max 2 st per dag.

Minimimått för lax, öring och gädda är 45 cm.

Gädda överstigande 90 cm SKALL återutsättas.

Abborre överstigande 35 cm SKALL återutsättas.

All lekfärgad Lax SKALL återutsätts (oberoende av årstid)

All utlekt fisk (Besa) SKALL återutsättas.

All LAX SKALL återutsätts från och med 1 september

Övriga regler

Öppen eld får endast förekomma på avsedda platser.

Maskgrävning vid ån förbjudet.

Fångstrapport skall lämnas till något av kortförsäljningsställena eller på denna hemsida efter avslutat fiske.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de fiskeregler som gäller vid varje fiskeplats. Det gäller både de regler som fiskerättsinnehavaren sätter och allmänna bestämmelser som sätts av länsstyrelsen.

Fiskeregler Länsstyrelsen

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sune Rönn

0705790381 [email protected]

Rössjöholmsån

Säsong första måndagen i mars - 30 september
Dagkort begränsat till 15 st/dag
Speciellt fiskekort gäller följ länk

Rönneå Rössjöhomsån

Tomarps Ene

Säsong 1/3 - 30/9
Dagkort begränsat till 15 st/dag
Speciellt fiskekort gäller följ länk

Rönneå Tommarps Ene

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 24, 2022 Havsöring 50 1200 Nej Ja Nej asffronnea
juli 8, 2022 Gädda 25 Ja Nej asffronnea
juli 7, 2022 Gädda 70 Ja Nej asffronnea
maj 14, 2022 Gädda 80 Ja Nej asffronnea
mars 10, 2022 Havsöring 50 2000 Ja Ja Nej asffronnea
mars 5, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout 40, 40 600, 650 Ja, Ja Ja, Ja Ja asffronnea