1 Objekt

Åsarnas FVOF Bergs kommun

Välkommen till Åsarnas FVOF Hos oss fiskar du med mycket hög fångstgarant, för så bra tillgång är det i våra vattendrag att vi kan alltid garantera att du får fisk. Åsarna FVO har ett varierat fiske. Här finns alla tänkbara fiskarter.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Åsarnas FVOF Bergs kommun

Fiskområdena är lättåtkomliga och populära för barnfamiljer. Området är det mest fångstsäkraste fiskevatten som Övre Ljungan kan erbjuda. I Hålen och på flera andra ställen kan du fiska med nästan 100% fångstgaranti såväl sommar som vinter.

Ljungan och Fuan har gjort området välkänt i fiskekretsar. Totalt omfattar sträckan 3 mil. Fisket efter harr betraktas som mycket attraktivt men även stor öring förekommer i strömmarna. Åsarna FVOF förfogar över strömmande vatten Fuan, Ljungan, Herrvadströmmen och Jormenån. Sjöarna Hålen, Äldern och Lillnästeln där alla vatten är väldigt lättfiskade. Hålen och Lillnästeln tillhör de mer fiskrika sjöarna med abborre, gädda och mört.

Dokumenterad fisk i större storlek sista 10 åren är: öring 4,8 kg, röding 2,2 kg, harr 1,2 kg, sik 4,5 kg, gädda 7,0 kg, abborre 1,2 kg.
I Ljungan och Hålen sätts det kontinuerligt ut öring och röding i storlek 3-6 hg. Åsarna FVOF ger möjlighet till hyra av båtar till fiske i anslutning till sjön Hålen.

Regler

Generellt

Fiske tillåten med sportfiskeredskap i markerade områden fört från land och från båt året om.
Ingen minimåttsbegränsning på fångst.

Fångstbegränsningar

Ingen minimåttsbegränsning på fångst.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Krister Klaésson

070-316 48 64 [email protected]

Nästelsjön

M,H,R,Ö,S, A,G
Fiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Stornällsjön

S,A,GFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Stortjärn

(s:a) G,AFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Jormenån (ström)

M,H,R,Ö,S,A,GFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Äldåmagasinet (sjö)

H,R,Ö,S,A,GFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Äldern (sjö)

M,H,R,Ö,S,A,GFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Herrvadet

H,R,Ö,S,A,GFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Hålen (sjö)

M,H,R,Ö,S,A,G Gammelbodtjärn Upplåten vissa tiderFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Ljungan (ström)

ÖFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Fudan (ström)

Ö,H,S Ö,HFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Lill-Fudan (ström)

Ö,HFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Aspån (ström)

ÖFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Abborrtjärn

AFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Havsjön

A,GFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Hallåstjärn

ÖFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Hällbergsbodtjärn

ÖFiskarter sv/eng/deu

A Abborre/Perch/Barsch

H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht

L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze

R Röding/Arctic Char/Saibling

S Sik/Whitefish/Felchen

Ö Öring/Brown Trout/Forelle

BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle

BR Bäckröding/Brook
Trout/Bachsaibling

RB Regnbåge/Rainbow
Trout/Regenbogenforelle

Övrig information

Vill du hyra båt inom området, kontakta någon av nedanstående personer.

Åsarna Skicenter 0687-302 30
Kolbacken stugor Åsarna 070-244 40 37
Ines Persson Brånan 0687-310 31

 

Fisketips

Ljungan och Fudan
Dessa vatten gjort området välkänt i fiskekretsar. Totalt omfattar sträckan 3 mil. Fisket efter harr betraktas som mycket attraktivt men även stor öring förekommer i strömmarna.

 

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren