0 Objekt

Arvidsträsksjöarnas fiskeområde

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS och via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Arvidsträsksjöarnas fiskeområde

Arvidsträsk är beläget ca 13 km söderut från Älvsbyn. I fiskekortet ingår Arvidsträsksjöarna:
Lilla Arvidsträsket (27 ha), Inre Arvidsträsket (160 ha), Yttre Arvidsträsket (315 ha) och
Söravan (43 ha).

Översiktskarta

 

 

Regler

Generellt

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. Fiske från båt är tillåtet.

Fiskesäsong

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.

Metoder

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fångstbegränsningar

Minimimått och fönsteruttag för att avliva och behålla fisk är:
Harr, 35 cm
Öring, fönsteruttag 30 - 45 cm. En öring per fiskare och dygn får behållas.

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

Övriga regler

Fiske i strömmarna mellan Stavsträsket och Lilla Arvidsträsket samt Lilla Arvidsträsket och Inre
Arvidsträsket är förbjudet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Lilla Arvidsträsket

Del av fvo

Inre Arvidsträsket

Del av fvo

Yttre Arvidsträsket

Del av fvo

Söravan

Del av fvo

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren