0 Objekt

Åre Fiskesamfällighet

Fiske i vattnen i Åre, Jämtland. Del av Indalsälven samt östra delarna av Gevsjön. I fiskekortet ingår även ett stort antal sjöar, bäckar och vattendrag i såväl skogs- som fjällmiljö.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Åre Fiskesamfällighet

Välkommen till Åre och våra fiskevatten!

Med nära anslutning till Åre By finns flera bra möjligheter till fiske, både sommar och vinter. Det finns enkelt och tillgängligt sjöfiske bara några hundra meter från Åre torg. I Tegefors mellan Åre och Duved ges det möjlighet till fiske i strömmande vatten. Perfekt att ha med sig barn.

Åre Fiske Samfällighetsförening (ÅFSF) förvaltar följande fiskevattenområden: Åresjön-Åreälven, Tegeforsen, Östra Gevsjön, Nordvästra Kösjön, Ullådalen och Renfjället.  Gevsjöströmmen samt Åtjärn ingår inte längre i fiskekortet.

Vi erbjuder även båtuthyrning med flytvästar och om man så vill motorer. Kontakta Fjällsport i Duved 0647-261 00 för båtar i Åresjön, Tegeforsen och Gevsjön.

När det gäller förstklassigt boende så har vi en helt ny fiskestuga med 2 lägenheter (4 personer/ lägenhet) belägen 10 meter från Gevsjön längs E14. Sök efter “Gevsjöstugan” på Google map så hittar ni den. Bokar gör man på: http://gevsjon.se/gevsj-stugan

Regler

Generellt

Regler för fiske

• Fiskekortet gäller i föreningens samtliga vatten utom i Gevsjöströmmen ( vilken nu är stängd, se mer info på https://gevsjon.se/gevsj-stugan), Åtjärn (se info nedan) och i Tångböleströmmen som är utarrenderad. Vissa av områdets vatten kan för viss tid vara undantagna från fiske på grund av fiskevårdande åtgärder. Fiskande är skyldiga att hålla sig underrättad härom.

• Barn och ungdom upp till 16 år får fiska gratis med ”Fiskekort ungdom”, som finns att hämta hos Åre turistbyrå och Fjällsport i Duved.


NY INFORMATION 2022

Gevsjöströmmen omfattas inte av föreningens ordinarie fiskekort. Rampen, vid Gevsjöstugan, är stängd tillsvidare och parkering får inte ske vid stugan såvida man inte hyrt den. Bommen kommer hållas stängd vänligen respektivera detta.

Även Åtjärn kommer nu undantas från fiskevattnen som fiskekortet gäller för. Orsaken till det är det höga tryck som nu belastar området efter det att populationen av den unika Strupsnittsöringen blev känt. Därför inför Åre Fisksamfällighetsförening på prov nya regler för Åtjärn under 2022. Vattnet kommer undantas från de områden som omfattas av vårt fiskekort och följande gäller för fiske där.

* Fiske i Åtjärn är endast tillåtet under tiden 1 juli-31 augusti.
* Antal fiskar begränsas till 2 st per fiskare och dag. (min 30 cm)
* Antalet fiskekort som säljs för Åtjärn begränsat till 5 st per dag.
* Pris för fiskekort är 500 kr/ dag. Kort kan endast köpas i Duved på Fjällsport.

I övrigt gäller föreningens fiskeregler.

Fiskesäsong

Under tiden 1 september – 30 april råder totalt fiskeförbud i föreningens strömmande vatten. Med strömmande vatten i Åreälven avses sträckan från västra fiskegränsen (ovanför Tegeforsen) ned till en punkt 200 m öster om Åreälvens utlop i Åresjön. Gevsjöströmmen om fattas inte av fiskekortet.

• I övriga vatten gäller fiskeförbud 1 – 30 september. Undantaget Åresjön, där fiske är tillåtet hela året.

Metoder

• Fiskekort gäller för ett handredskap.


• Tillåtna redskap är flug-, haspel-, spinn- eller metspö samt enkelt drag och pimpelfiske. Vid flugfiske får högst tre flugor finnas på kastet. Vid fiske från båt tillåts ett långdrag per kort. Allt fiske med nät, utterbräde eller jämförbara redskap är förbjudna.

Fångstbegränsningar

Högst 7 fiskar får fångas per kort/dygn. Minimått (längd) är 30 cm.

Övriga regler

Gevsjöströmmen ingår inte längre i Fiskekortet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

David Hansson

0704839300 [email protected]

Åresjön

Sjö intill Åre centralort

Tegefors

Strmmande vatten

Åreälven

Del av Fvo

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 5, 2021 Röding 40 Nej Nej arefiskarna
juli 6, 2021 Röding, Öring/Trout 30, 40 250 Ja, Nej Vet ej Nej arefiskarna
juni 26, 2021 Kanadaröding, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 0, 0, 0, 0, 0, 0 750, 500, 500, 500, 500, 700 Nej, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej arefiskarna
mars 4, 2021 Röding, Röding, Röding, Röding 25, 22, 23, 24 Ja, Ja, Ja, Ja Nej arefiskarna

Övrig information

NY INFORMATION 2022

Gevsjöströmmen omfattas inte av föreningens ordinarie fiskekort. Rampen, vid Gevsjöstugan, är stängd tillsvidare och parkering får inte ske vid stugan såvida man inte hyrt den. Bommen kommer hållas stängd vänligen respektivera detta. 

Även Åtjärn kommer nu undantas från fiskevattnen som fiskekortet gäller för. Orsaken till det är det höga tryck som nu belastar området efter det att populationen av den unika Strupsnittsöringen blev känt. Därför inför Åre Fisksamfällighetsförening på prov nya regler för Åtjärn under 2022. Vattnet kommer undantas från de områden som omfattas av vårt fiskekort och följande gäller för fiske där.

  • Fiske i Åtjärn är endast tillåtet under tiden 1 juli-31 augusti.
  • Antal fiskar begränsas till 2 st per fiskare och dag. (min 30 cm)
  • Antalet fiskekort som säljs för Åtjärn begränsat till 5 st per dag.
  • Pris för fiskekort är 500 kr/ dag. Kort kan endast köpas via iFiske 30 dagar i förväg.

I övrigt gäller föreningens fiskeregler.

 

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren