Åre Fiskesamfällighet

Fiske i vattnen mellan Åre och Duved i Jämtland. Del av Indalsälven samt östra delarna av Gevsjön och delar av den berömda Gevsjöströmmen. I fiskekortet ingår även ett stort antal sjöar, bäckar och vattendrag i såväl skogs- som fjällmiljö.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

Regler för fiske

• Fiskekortet gäller i föreningens samtliga vatten utom i Tångböleströmmen som är utarrenderad. Vissa av områdets vatten kan för viss tid vara undantagna från fiske på grund av fiskevårdande åtgärder. Fiskande är skyldiga att hålla sig underrättad härom.

• Barn och ungdom upp till 16 år får fiska gratis med ”Fiskekort ungdom”, som finns att hämta hos Åre turistbyrå och Fjällsport i Duved.

Fiskesäsong

OBSERVERA: TOTALT FISKEFÖRBUD I GEVSJÖSTRÖMMEN SAMT TEGEFORSEN UNDER HELA AUGUSTI.

Gevsjöströmmen, Fiske tillåts endast 1 juni – 31 augusti. Övrig tid fiskeförbud.

Under tiden 1 september – 30 april råder totalt fiskeförbud i föreningens övrigt strömmande vatten. Med strömmande vatten i Åreälven avses sträckan från västra fiskegränsen (ovanför Tegeforsen) ned till en punkt 200 m öster om Åreälvens utlop i Åresjön. Hela Gevsjöströmmen är strömmande vatten.


• I övriga vatten gäller fiskeförbud 1 – 30 september. Undantaget Åresjön, där fiske är tillåtet hela året.

Metoder

• Fiskekort gäller för ett handredskap.


• Tillåtna redskap är flug-, haspel-, spinn- eller metspö samt enkelt drag och pimpelfiske. Vid flugfiske får högst tre flugor finnas på kastet. Vid fiske från båt tillåts ett långdrag per kort. Allt fiske med nät, utterbräde eller jämförbara redskap är förbjudna.

Fångstbegränsningar

Högst 7 fiskar får fångas per kort/dygn. Minimått (längd) är 30 cm.


OBS! I Gevsjöströmmen, östra stranden (strömmande vatten) gäller speciella regler: Högst 3 fiskar per kort/dygn och minimimått (längd) 35 cm.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

David Hansson

0704839300 [email protected]

Åresjön

Sjö intill Åre centralort

Gevsjöströmmen

Del av Fvo

Åreälven

Del av Fvo

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 4, 2021 Röding, Röding, Röding, Röding 25, 22, 23, 24 Ja, Ja, Ja, Ja Nej arefiskarna

Övrig information

ÅRE: BÅTAR OCH MOTORER FINNS ATT HYRA HOS PULS CAMP ÅRE, 0647-525 25

Båtplats Åre, utanför Camp Åre på stranden.
Båtplats Draklanda, nedanför järnvägsövergången.

DUVED: BÅTAR FINNS ATT HYRA HOS FJÄLLPORT I DUVED, 0647-261 00
Båtplats Gevsjön, 2 km öster om Tågbolag Båtplats Tegefors, vid Fiskekorts automat
Priser båt hyra:
1 dygn 150 kr,
ytterligare dygn + 100 kr
Priser motorhyra: 500 kr/dygn, exklusive bränsle.

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN FISKEKORT
Åre Turistbyrå 0647-177 20,
Camp Åre 0647-525 25,
Huntland i Brattland 0647-402 04
Fjällport Duved 0647-261 00.
Fiskekortautomater finns vid Flottarstugan, Gevsjön.

INFORMATION
Åre Turistbyrå, tel. 0647-17720,
www.are360.com
www.arefiskarna.se
[email protected]

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren