0 Objekt

Antens FVO

Anten är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter. Abborren är den dominerande men det är också välförsett med gädda, gös, siklöja och mört. Öring, lake och ål är andra vanliga fiskarter.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Antens FVO

Anten är en typisk västsvensk klarvattensjö vars stränder ofta består av svallad morän. Omgivningen närmast sjön utgörs till största delen av blandskog med stort inslag av ek. Vattnet som tillförs Anten kommer via småbäckar och åar från ett tillrinningsområde som är 11 gånger större än sjöns yta.

Regler

Generellt

Fiskekort behövs ej för dig under 18 år. Fiske är ej tillåtet i sjöns till- och utflöden.

Fiskesäsong

Öring är fridlyst 15/9 - 31/3.

Metoder

Giltigt fiskekort berättigar innehavaren att i sjön Anten fiska med spinn, pimpel, dragfiske, mete, långrev och angeldon. Max 6 spön per båt.

Fångstbegränsningar

Gädda över 100cm och gös över 70cm bör återutsättas.

Minsta längd öring 40cm.

Övriga regler

Båtkort gäller tillsammans med årskort för alla fiskande i båten.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Hans Cagner

070-9664303 [email protected]

Anten

-

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren