0 Objekt

Ansvar Polcirkelns Fvo

Välkommen till Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde 12 km fiske i Kalixälven efter lax, öring och harr.

Om Ansvar Polcirkelns Fvo

Kalixälven är 430 km lång. Älven rinner upp i Kebnekaisemassivet och mynnar ut i Bottenviken i Kalix. Från Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde till älvmynningen i Kalix är det ca 10 mil. Kalixälven är av riksdagen definierad som nationalälv vilket innebär den är fredad från vattenkraftutbyggnad. Den 12 km långa älvssträckan som ingår i fiskevårdsområdet har mycket varierande strömförhållanden. Älven har en blandning av strida forsar och lugnt strömmande sel. Det här innebär att det finns goda förutsättningar till olika former av sportfiske. Därför får man anpassa fiskemetod efter strömförhållandet i älven. På vissa sträckor är båtfiske möjligt och på andra är strandfiske att föredra. Stränderna har god tillgänglighet i normalt sommarvattenstånd. Det bör noteras att i en oreglerad älv, som Kalixälven är, kan vattenståndet variera kraftigt.

Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde erbjuder sportfiskaren flera fiskarter. Det finns goda möjligheter att fånga lax, havsöring, harr, gädda och abborre. Uppvandringen av sommarens lax börjar i slutet av maj. Först kommer de största laxarna. I området är det inte ovanligt med fångst av lax som väger 10-20 kg. Fiskevårdsområdet har mycket viktiga lek- och uppväxtområden för den vilda laxen, havsöringen och harren. Därför bör alla fiskare respektera de fiskeregler som finns för fiskesäsong och fiskstorlek.

Tack för att du visar hänsyn till andra fiskare och andra som vistas i vårt fiskevårdsområde. Parkera inte bilen på privata tomter och vägar. Att köra med bil till älvstranden är endast tillåtet på de tre fiskeplatserna där sjösättning av båt kan göras. Parkera därför alltid bilen på lämplig plats i anslutning till den allmänna vägen när du går till älven för att fiska.

Nyttja anläggningarna på våra fiskeplatser och använd gärna den ved vi tillhandahåller. Elda i den anordnade eldstaden. Följ de restriktioner om eldning som kan införas om sommaren blir torr. Ta med skräpet när du går så är det god ordning för den som kommer efter dig.

Regler

Generellt

Den som fiskar skall alltid kunna uppvisa ett giltigt fiskekort för Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde.

Barn/ungdom under 18 år fiskar gratis.

Att fiska utan giltigt fiskekort betraktas som olovligt fiske = tjuvfiske och kan leda till allmänt åtal.

Var solidarisk med andra fiskare genom att alltid köpa fiskekort!

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet under hela året, dock är nedan nämnda fiskarter fredade under följande tider.

Lax: Fiskeförbud under perioden 25/8 – 31/12
Öring: Endast fiskemetoden ”catch and realease”. Fångad öring får inte avlivas utan skall omedelbart släppas tillbaka i älven. Fiskeförbud 25/8-31/12.
Harr Fiskeförbud under perioden 1/1 – 10/6.

Metoder

Endast traditionellt spinn, flug- och trollingfiske är tillåtet. Ryckfiske är förbjudet liksom fiske med spinnfluga och övrigt fiske med sänken. Max krokstorlek är nr 2. Fiske med utter och fiske med släp- eller kastlina med fler än tre krokar är förbjudet.

Båt- och trollingfiske.
Låt båten följa strömmen i samma takt som andra båtar. Hindra inte heller andra båtar genom att stanna upp och fiska på samma ställe. Håll avståndet, ca 80 m till båten nedströms dig. Om en båt uppströms dig har en lax på kroken – lämna genast fri passage för den båten.
Maximalt 4 spön per båt.
I fiskande båt ska alla som fyllt 18 år ha giltigt fiskekort.

Fångstbegränsningar

Lax 50 cm 1 lax/dygn, 3 laxar per vecka

Harr 35 cm 3 harrar/dygn

Fisken mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
För övriga fiskarter finns ingen fångstbegränsning.

Övriga regler

Fångst av ej tillåten fisk.
Råkar du fånga en fisk som har fiskeförbud, inte är tillåten att avlivas, inte uppfyller angivna minimimått eller att din fångstkvot är fylld ska du omgående släppa tillbaka fisken till älven. Stressa fisken så lite som möjligt. Fukta handen innan du försiktigt krokar av fisken och låter den simma i väg. Det kan vara bra att komma ihåg att att det tar 3-7 år för en fisk att uppnå lekmogen ålder.

Rapportera fångst
Som underlag för vår fiskevård behöver vi uppgifter om de fångster som görs i vårt område, Fiskevårdande myndigheter efterfrågar också fångststatistik. Därför är vi mycket tacksamma om du rapporterar fiskefångsterna till oss. Använd formuläret för fångstrapport på vår sida.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kalixälven

Den 12 km långa älvssträckan som ingår i fiskevårdsområdet har mycket varierande strömförhållanden. Älven har en blandning av strida forsar och lugnt strömmande sel. Det här innebär att det finns goda förutsättningar till olika former av sportfiske. Därför får man anpassa fiskemetod efter strömförhållandet i älven. På vissa sträckor är båtfiske möjligt och på andra är strandfiske att föredra. Stränderna har god tillgänglighet i normalt sommarvattenstånd. Det bör noteras att i en oreglerad älv, som Kalixälven är, kan vattenståndet variera kraftigt.