0 Objekt

Ängeså FVO

Ängesån i Överkalix kommun i Norrbotten är en lax-, och harrfiskepärla av mycket hög klass som hör till de minst exploaterade.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Ängeså FVO

Den mer än sex mil långa och omväxlande fiskesträckan erbjuder ytterst goda möjligheter för storfiskaren att hitta sitt eget ostörda fiskeparadis. Här finns både strömmande och lugnare vatten, större och mindre forsar och en mängd lockande pooler.

Mest omtalat i Ängesån är den specifika och stridbara vildlaxen som endast går upp just här. Men ett tips är att förse sig med rejäla redskap – den korta och kraftiga kroppen gör ängesålaxen till ett explosivt kraftpaket som många fiskare bara drömmer om att få möta! Samtidigt håller också harrfisket en förstklassig standard.

Fiskevårdsområdet börjar någon kilometer upp efter Linaälv för att sedan mynna ut i nationalälven Kalix älv och centralorten Överkalix. Efter sträckan finns ett tjugotal forsar. Några av de mest välkända är Linafallet, Gärdforsen, Lappforsen, Storstenforsen, Årforsen, Vääriniva, Sistkost, Älgforsen, Utterforsen och Långforsen. Rekommenderas lite extra gör även biflödet Tvärån som är särskilt uppskattat för sitt lättillgängliga och fina harrfiske.

Stränderna kring Ängesån är långgrunda med vadarvänliga bottnar, vilket förstås passar flugfiskaren. Ett väl utbyggt skogsbilnät efter älvens bägge sidor gör det enkelt att ta sig ut till fiskeställena. Forsar och stigar är väl utmärkta genom skyltar. I området finns också ett tiotal vindskydd, omkring trettio eldstäder och fyra kojor för kortare pauser.

För den som önskar omväxling finns dessutom Jockfalls klassiska fiskecamp i kommunen. Till det strida laxvattnet nedanför det dånande fallet lockas sedan länge fiskare från världens alla hörn.

Fishing rules English

Fishing rules Finnish

Regler

Generellt

Barn under 16 år fiskar gratis.
Fiskare som ertappas utan giltigt fiskekort åläggs att betala en kontrollavgift om 2000 SEK.
Harren fredas under tiden 1/3 t.o.m 31/5. Minimimått 35 cm.
Lax: Fiske efter lax är tillåten från och med 1 juni (om länsstyrelsen
inte beslutar annat) till och med 30 juli. Minimått 50 cm.
Öring Totalförbud under 2021.

Fiskesäsong

Fiske efter harr är förbjudet mellan 1 mars – 31 maj.

Fiske efter lax är tillåtet från 1 juni till 31 augusti.

Metoder

Fiske med mask eller annat naturligt bete i strömmande vatten är inte tillåtet på föreningens vatten uppströms bron i Tväredet, ej heller i Tväråns vattensystem.

Det är inte tillåtet använda bly eller andra tyngder vid fiske, exempelvis är fiske med så kallad spinnfluga inte tillåtet.

Finns flera fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, såväl spinn- som flugfiskare. Tänk på att alla som löst fiskekort har lika stor rätt att fiska.

Båtfiske är endast tillåtet på sträckorna nedströms bron i Tväredet till sammanflödet med Kalixälven. Vid båtfiske är max ett spö per person tillåtet.

Fångstbegränsningar

Harr
Minimått är 35 cm.
Max fyra harrar/dygn per fiskare får avlivas.

Lax
Minimått är 50 cm.
Under tiden 1 juni tom 31 juli får varje fiskare avliva maximalt en lax/dygn. Under tiden 1 augusti tom 31 augusti får ingen lax avlivas och all fångad lax måste omedelbart återutsättas.

Öring
Under 2018 gäller totalt fiskeförbud efter öring. (För att skydda den svaga öringstammen)

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ängeså FVO

070-6977330 [email protected]

Övrig kontaktinformation

http://www.angesan.se/

Ängsån

Den mer än sex mil långa och omväxlande fiskesträckan erbjuder ytterst goda möjligheter för storfiskaren att hitta sitt eget ostörda fiskeparadis. Här finns både strömmande och lugnare vatten, större och mindre forsar och en mängd lockande pooler.

Lina älv

Del av fvo

Tvärån

Del av fvo

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 1, 2022 Ingen fångst Nej angesan
juni 30, 2022 Harr/Grayling, Ingen fångst, Harr/Grayling 30, 30 Ja, Ja Nej angesan
juni 20, 2022 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon 112, 99, 89, 103 17000, 10000, 7800 Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja Nej angesan
juni 18, 2022 Lax/Salmon 86 5000 Nej Ja Nej angesan
oktober 9, 2021 Ingen fångst Nej angesan
augusti 28, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling 36, 35 Nej, Nej Nej angesan

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren