0 Objekt

Ångermanälven Fiskekortområde

Området sträcker inom Vilhelmina kommun från Volgsjöns fvo nedre gräns (Volgsjöforsdammen) och inom Åsele kommun sträcker sig området ner till Båtön ovan Västernoret by. Inom Åsele kommun ingår det också ett antal mindre tjärnar där det i en del av dessa finns öring/röding.

Om Ångermanälven Fiskekortområde

Området erbjuder fiske efter öring, röding, harr, abborre, gädda, sik och lake. I området får man ofta fin öring på spinn eller fluga. Området passar för fiske från båt. Det finns ett antal mindre tjärnar som är lättillgängliga inom området.

Boende och mat finns på Åsele Wärdshus & Åsele camping och på Meselefors camping. Området är reglerat men det finns goda möjligheter till bra fiske.

Regler

Generellt

Området sträcker inom Vilhelmina kommun från Volgsjöns fvo nedre gräns (Volgsjöforsdammen) och inom Åsele kommun sträcker sig området ner till Båtön ovan Västernoret by.

Metoder

Flytring tillåtet i Abborrsjön.

Fångstbegränsningar

Harr i Ångermanälven gäller 3 st kort/dygn minimimått 30 cm som får behållas.

Öring i Ångermanälven gäller 3 st kort/dygn minimimått 45 cm som får behållas förutom specialsträckan Stenkulla (se nedan)

Abborrsjön gäller 3 fiskar per kort/dygn minimimått 30 cm. Flytring tillåtet i Abborrsjön.OBS! Fisket ej upplåtet inom Stenkulla 1:3, 1:2 och 1:4.

Övriga regler

. Specialsträcka från Stenkulla kraftstation ner till utloppet på Torvsjöån gäller Max 1st Öring/dygn & kort och totalt 2st öringar per år och fiskare får avlivas.
Fönsteruttag specialsträcka.
Den Öring som tas upp måste vara mellan 55-75cm. Allt över och allt under detta mått skall ovillkorligen släppas tillbaka.
Fisk(all öring) som fångas skall rapporteras in. Vid börtingsvängens grillkoja finns rapportering att fylla i eller sms/ring fiskelars 070-647 54 72
Fiskeförbud på Öring (alla öringar måste släppas tillbaka denna tid) mellan 15 September – sista Oktober ( Lektid för Öring)
Fisket sker med ett spö från land.
Fiske med levande agn förbjudet.
Ökad bevakning och kontroll av fiskekort och att regler följs.
Nätförbud

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Norberg

0706475472 [email protected]

Ångermanälven

Del av Fvo

Abborrsjön

Del av Fvo

Övrig information

Sträckan från Volgsjöfors kraftverk i Vilhelmina ned till Åsele tätort består detta område av övre Ångermanälven.

På sträckan uppströms Åsele har många storöringar fångats och fotograferats. Fiskesätt är spinn eller fluga. Inom området finns det en specialsträcka där ett fönsteruttag på öring gäller.

Vattnet är djupt och strömt, delvis svårfiskat, men ändå inte omöjligt att behärska för den som är bekant med fisketekniken.

Området erbjuder främst fiske efter grov öring. Sommartid fiske med fluga eller drag efter båt. I området får man ofta fin öring på spinn eller fluga. De vanligaste fiskarterna finns i älven