0 Objekt

Åman Åmsele FFF

Åmans FVo och Åmsele Fvo har slagit ihop sina fiskeområden och säljer nu gemensamt fiskekort för dessa tidigare två områden.

Om Åman Åmsele FFF

Åman Åmsele Fiskeförvaltningsförening ligger vid Vindelälven och omfattas av sträckan Åmsele till Mårdsele samt Åmans nedre del till utloppet i Vindelälven. Vidare innefattar fiskevårdsområdet av ett antal sjöar och tjärnar.

Fisket: Fisket i Vindelälven består i huvudsak av strömfiske i stryckor och sel, där karaktärsarten framförallt är harr, men även öring fångas.

I Åman finns i huvudsak harr och öring, med fångstmetoder samma som i Vindelälven. I flera av sjöarna och tjärnarna har inplantering av öring och röding skett.

Åman/Åmsele FFF är ca. 65 km långt, och beläget i norra delen av Vindelns kommun. Delar av området sträcker sig även in i Norsjö och Lycksele kommun. Området domineras av ett sjösystem som utgör resterna av en forntida isälv.
Åman är det vattendrag som sammanbinder dessa sjöar.

Fisket:
Området erbjuder ett mycket variationsrikt fiske. Förutom goda bestånd av abborre, gädda, sik mm, har under lång tid skett utsättningar av framförallt öring och röding i många av systemets sjöar.
I systemets strömsträckor, speciellt Manjaurån samt Åman uppströms Ajaursjön, finns fina bestånd av öring och harr.
Dessa strömsträckor är belägna i fantastisk omgivning och lämpar sig utmärkt för flugfiske.

Inom Åman/Åmsele FFF bedrivs ett aktivt fiskevårdsarbete, t ex så har det under ett antal år bedrivits utsättning av havsöringsrom i delar av Åmans biflöden och i själva Åman . Biotopvård samt inventering och uppföljning av fiskbestånden är andra insatser som sker kontinuerligt.

Regler

Generellt

Alla fiskekort är personliga.
Fiskande som ertappas utan fiskekort avkrävs kontrollavgift om 1500: -

Nät och mjärdar skall vara märkta med ägarens namn.

Årskort Familj
Nät, mjärdar, samt handredskap
Gäller make/maka samt barn under 16 år

Kräftfiske i Åman och Vindelälven är endast tillåtet för fiskerättsägare

Fiskesäsong

Fridlyst fiske.
Helt fridlyst fiske skall råda i Manjaurån
1/1 - 31/5 och 16/8 - 31/12 samma år.
25/4-31/5 råder fiskeförbud i Vindelälven och Åman från Noret till utloppet i Vindelälven.

Metoder

Sportfiske, nät, mjärde.

Fiske från båt eller annat flytetyg:
Tillåtet i alla vatten där ej annat anges.

Nätförbud råder hela året i följande vatten:
Västra Skärträsken, Vintertjärn, Långtjärn, Gröntjärn, Vittjärn, Sikträskån , Manjaurån, Noret till utloppet i Vindelälven samt Idtjärn. Nätförbud gäller även för icke fiskerättsägare i Åmträsket, Östersjö och Djupsundsjön

Fångstbegränsningar

Minimistorlek på fisk fångad med handredskap
Harr 40 cm
Öring 40 cm


Övriga regler

Fiske är vidare helt förbjudet i alla andra tillflöden till Åman.
Som exempel kan nämnas Månsträskån, Joppbäcken, Sävsjöbäcken, Petmyrbäcken, Storbäcken m.fl.
Dessutom råder totalt fiskeförbud för Abborrtjärnarna.

Fiskekort special Åmans/Åmsele FFF 2020


Minimistorlek fisk:
Harr 40 cm
Öring 40 cm


Strömmande vatten Manjaurån. Säljes endast L E Lindström, Manjaur. Telefon: 070-216 32 28 eller 072-589 20 22

Fisketid 1/6 – 15/8
Alla veckodagar max 3 personer/dygn. 250:-/dygn
Endast hullingsfria krokar får användas, maskmete förbjudet och all fisk skall återutsättas.

Fiskerättsägare alla veckodagar och villkor enligt ovan och max en fisk av lovlig storlek per dygn. Gällande årskort och 50: - /dygn.
Idtjärn/Gröntjärn
Säsongskort: 300: -
Dygnskort: 50:-/ dygn
Max tre (3) fiskar / fisketillfälle.
Flytring tillåten.


Båtförbud gäller i följande vatten: Idtjärn, Gröntjärn och Västra skärträsket.

Kontrollavgift om 1500:- kan komma att tas ut om överträdelse av reglerna sker.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Torbjörn Tännfäldt

073 0934537 [email protected]otmail.com

Åman

Del av Fvo

Vindelälven

Del av Fvo

Manjaurån

Del av Fvo

Ajaursjön

Del av Fvo

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna