0 Objekt

Gällivare Allmänning

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Gällivare Allmänning

Gällivare allmänningsskogs fiskekort ger dig tillgång till fina sträckor längs några av landets bästa laxälvar samt flera åar och sjöar. De mest kända laxförande vattendragen är Ängesån, Lina älv, Kalix älv, Råne älv och Bönälven. I övrigt finns harr och öring i nästan samtliga rinnande vattendrag.

 

Regler

Generellt

Som fiskare är du skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller där du ska fiska.
Bestämmelserna för när, var och hur du får fiska regleras av staten via Fiskelagen (1993:787),
förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen SFS (1994:1716), Fiskeriverkets
författningssamling (2004:37) och Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2013:8) samt
därutöver av respektive fiskevattenförvaltare.

Fiskebestämmelserna gäller i:
Råneälvens vattensystem inklusive alla sidovattendrag. Kalixälvens vattensystem inklusive alla sidovattendrag med Kaitumälven och sidovattendrag, Ängesån med sidovattendrag, Vettasjoki med sidovattendrag, Valtiojoki med sidovattendrag, Bönälven med sidovattendrag, Skrövån med sidovattendrag, Linaälv med sidovattendrag och Vassaraälven med sidovattendrag.

Fiskesäsong

Fredningstider:
Fiske med handredskap (Spö (spinn-, flugspö), pilk eller liknande)
1. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober
2. Fiske efter lax är tillåtet i Råneälvens vattensystem, fr.o.m. den 19 juni t.o.m. den 31 augusti
3. Fiske efter lax är tillåtet i Kalixälvssystemet med bivattendrag. Dock ej under tiden fr.o.m. den 1
september t.o.m. den 31 december
4. Fiske efter Harr är förbjudet fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 maj

Metoder

Fiske med handredskap (Spö (spinn-, flugspö), pilk eller liknande).

Fiske med utter och därmed jämförligt redskap är förbjudet, och fiske med släp eller kastlina på
vilken fästes fler än 3 krokar är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Minimimått:
Lax 50 cm
Harr 35 cm
Öring 30-45 cm (Fönsteruttag)
(Öring understigande 30 cm och överstigande 45 cm skall återutsättas i vattendragen)

När fiske med handredskap är tillåtet får du fånga och behålla max 1 lax och 1 öring per fiskande
och dygn.

 

Övriga regler

Lokala fiskeregler
OBS! Utöver ovanstående har fiskerättsägarorganisationer möjlighet att införa ytterligare tillägg till ovanstående fiskeregler!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Mikael Yngman

070-319 61 80 [email protected]

Ängesån

-

Lina älv

-

Kalix älv

-

Råne älv

-

Bönälven

-

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund