0 Objekt

Abborrtjärn Älvsbyn

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS och via e-post inom några sekunder. Välkomna

Om Abborrtjärn Älvsbyn

Abborrtjärn är beläget ca. 12 km. SSO Älvsbyn. Sjön är ca. 19 ha.

Regler

Generellt

Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.
Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas.
Båt får ej nyttjas. Flytring är tillåtet. Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

Metoder

Spinn, mete, fluga eller pimpel. Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.

Fångstbegränsningar

3 fiskar/ fiskekort och dygn.
Minimimått för att avliva och behålla fisk är:
Harr, 30 cm; Öring, 30 cm;.
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Övriga regler

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt tjästetecken och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.

Iaktta traditionell och god fiskeetik. Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken. Ta med skräp hem. Ta reda på linor, burkar etc.. Fiskelinor är en dödsfälla för fåglarna och skall aldrig lämnas kvar på din fiskeplats eller kastas i vattnet

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sture Söderberg

070-3954944

Abborrtjärn Älvsbyn

Klarvattensjö där ädelfisk inplanteras årligen. 2 premiärer per år.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 19, 2021 Öring/Trout 36 587 Nej Ja Ja abborrtjarn