0 Objekt

Stensele Fvo

Välkommen till Stensele Fvo Stensele fiskevårdsförening tar nu nya grepp för att öka tillgängligheten av bla. fiskekort. Fisket består idag av mycket god tillgång på gädda, harr sik och regnbåge.

Om Stensele Fvo

Öring förekommer i normal omfattning. För att öka tillgängligheten även för rullstols-burna har vi under 2006 färdigställt en handigkappsanpassad fiskeplats med vind-skydd på södra sidan av kanalen (se karta)

Varje år planteras det ut 1500 öringar och 1500 harrar Ca:1000 st av öringarna matas under sommaren i en fiskkasse för att senare släppas ut i älven allt eftersom.

Regler

Generellt

Fritt spöfiske inom hela FVO för barn under 15 år.

Metoder

Max 2 fiskespön/fiskare.

Fångstbegränsningar

Max 5 fiskar/fiskare och dygn(Öring Röding Regnbåge).

Övriga regler

Det är förbjudet att sälja fångad fisk.

Nedskräpning är förbjudet vid fiske inom Stensele FVO. Vid överträdelser mot Stensele FVOs regler debiteras en kontrollavgift på 2000kr

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anton Stenvall

0702458990 [email protected]

Storuman

-

Stenselet

-

Storbäcken

-

Namosbäcken

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 26, 2022 Ingen fångst Nej stensele

Övrig information

Stensele fiskevårdsområdes (FVO) gränser är idag detsamma som vid skogsavvittringen.

Vid laga skifte av Stensele, Luspen samt kronoskattehemmanen Lönnberg, Stentorp och Vinliden, som påbörjades 7 augusti 1891 och avslutades 26 juli 1895, står att läsa i 23 § mom 3.
“Att hvarje skiftslagets delägare må obehindrat idga fiske i alla vattendrag, dock med villkor att ej möjligen vid desamma befintliga ängesstränder skadas.”

1934 gjordes ett försök att till varje delägare skifta fisket, men detta gick inte.

På 1950-talet bildades Stensele fiskevårdsförening. Detta kunde inte fortsätta efter ny lag 1974. Stensele fiskevårdsområde bildades 1990.

Att området alltid haft ett rikt fiske vittnar undersökningar rörande fisket i Västerbottens Lappmarken gjorda av Filip Trybom sommaren 1879. Sik kunde väga 11 skålpund (ca 4,7 kg).

“Stensele är ganska fiskrikt, i september fångades i ett enda notvarp 2 tunnor sik (ca 252 liter) hvaraf de flesta vägde 4 skålpund” (ca 4,7 kg).
På den tiden var börtingen (öring) näst efter siken för befokningen den viktigaste fisken. Börting fångades mest på långrev betad med sikyngel (som fanns i stora mängder). Den långrevsfångade börtingen vägde vanligtvis 7-8 skålpund (ca 3,2 kg).

Harren omnämns också. Den metades även då med konstgjorda flugor. Harrar med vikter upp till 5 skålpund (ca 2,1 kg) fångades med enkla dunkrokar och metspö.

Vidare berättas om gädda, abborre, lake och mört. Den senare antogs komma från småsjöar i grannskapet.

“De viktigaste fiskeredskapen voro not och nät. Märkligt åro att nätens telnar voro av tagel eller granrot. Det sedare slaget, förfärdigade av Lappar, äro alldeles lika de kastsömmar med vilka renarna brukar infångas.”