0 Objekt

Rajastrand Fvo

Rajastrand är ett attraktivt fiskeområde inom Dorotea kommun som ligger på gränsen mellan Västerbotten och Jämtland. Här bjuder vi på ett riktigt bra öring, harr och gäddfiske.

Om Rajastrand Fvo

Det kan ni lätt se under menyn Stora Fiskar. Hos oss kan ni fiska i allt från stora vatten som Stor-Rajan till betydligt mindre tjärnar och vattendrag.

Variationen är stor och fisket är bra inte minst för den som söker stor-öringen.

Välkomna!!

Besök oss också på våran facebooksida:
Rajastrands FVO facebook >>

Se stora fiskar i våra historiska fångster PDF >>

Läs mer om våra fiskevårdsåtgärder PDF >>

Årsmötesprotokoll 2020 PDF >>

Läs mer om renoveringen av Storsjökojan >>

Vår styrelse >>

På gång >>

Boende PDF >>

En av många stor öringar fångad 2020 i Stor-Raija

En stor öring fångad 2021 i Stor-Raija

Stranden uppe vid Handsksjökojan med båten som finns till uthyrning

Harr fångad i Stor-Raija

Vacker Öring tagen i Abborrsjön

Regler

Generellt

OBS, när betalningen är genomförd ska fiskekortet skrivas ut och tas med på fisketuren eller kunna visas upp i ex mobilen eller surfplatta. Du har ditt fiskekort tillgängligt när du loggar in som användare, fiskekortet ligger under mina fiskekort.

VIKTIGT: Nytt för i år är att vi beslutat införa KONTROLLAVGIFT om man inte följer de fiskeregler som gäller för FVO. Skriv ut FISKEREGLER och KARTA så ni vet vad som gäller när ni skall fiska.
FISKEBESTÄMMELSER GÄLLANDE FRÅN 2020-02-29
Förändring av regler är skrivet i röd text

KONTROLLAVGIFT är införd om man inte följer de fiskeregler som gäller för Rajastrands FVO. Skriv ut FISKEREGLER, KONTROLLAVGITER och KARTA så ni vet vad som gäller när ni skall fiska.

§1 Antal fiskar:
Det är tillåtet att behålla och avliva totalt 3 st. laxartade fiskar (öring, röding, regnbåge eller harr) per person och dygn.

§2 Minimimått:

Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla öring, röding, regnbåge eller harr är 35 cm. Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

§3 Nätförbud,
utterförbud:

I följande vatten är det förbjudet att lägga nät, fiska med utter eller jämförligt redskap: Lill-Rajan, Stor-Rajan, Harrsjön, Raitasjön, Åsjön, Västra Hundsjön, Djuptjärn, Västersttjärn, Grubbtjärn, Grubbsjön, Laxsjöarna, Stortjärn, Sultentjärn, Småsjöarna och samtliga sel utefter Saxälven och Lillån.

§4 Båtförbud:

I dessa vatten får båt ej användas: Grubbtjärn, Djuptjärn, Västerstjärn, Sultentjärn.

Västerhundsjö:
Egen båt får användas i Västra Hundsjön för fastighetsägare inom Rajastrands FVO. Övriga hänvisas till Rajastrands FVO:s båt som finns att hyra för 100:-. Båten ligger på plats och hyra och nycklar ombesörjer Annelie Hallin-Mårtensson. Det är alltså inte tillåtet att ta med egen båt om man inte äger fastighet inom Rajastrands FVO.
§5 Förbudstider:

Fiskeförbud gäller i alla strömmande vatten under öringens lekperiod 2022.09.01 till 2022.10.14

-Lill-Rajan:
Under öringsleken 2022.09.15 till 2022.10.15 gäller Catch and realese i sjön. Under samma datum är det fiskeförbud 50 meter från Lill-Rajas in och utlopp samt vid Råbäcken och Holmsjöbäcken. Endast handhållet fiskeredskap är tillåtet.
-Saxån från Lill-Rajans utlopp till Lillånäsvägen gäller fiskeförbud.
-Saxån från Lillånäsvägen till Tåsjö FVO 2022.09.15-2022.10.15

-Stor-Rajan
Under öringsleken 2022.09.15 till 2022.10.15 gäller Catch and realese i sjön. Mängdredskap är förbjudet under lekperioden. Fiskeförbud gäller även inom 50 meter från Stor-Rajans in- och utlopp samt 50 meter från bäckarna Handsksjöbäcken och Grubbsjöbäcken. Endast handhållet fiskeredskap är tillåtet.
2022.05.10-2022.05.30 (Harrleken).
2022.09.15-2022.10.15 (Öringsleken).

-Västra Hundsjön
2022.09.15-2022.10.15 (Öringsleken).

Svultenabbortjärn
2022.09.15-2022.10.15 (Öringsleken).

Åsjön, Raitasjön och Harrsjön samt kanalsystemet mellan Stor-Rajans utlopp och Åsjödammen:
Dessa sjöar arrenderas av Camp tre sjöar (Pecatore AB) och har särskilt fiskekort.

-Från Lillåns utlopp i Åsjön till länsgränsen ovanför Småsjöarna även omfattar sjöarna Grundsjön, Storsjön, Abborrsjön och Småsjögan:
2022.09.15-2022.10.15.(Öringsleken)
Rätten att lägga nät, uttra och sätta krok i Grundsjön, Storsjön och Abborrsjön begränsas att gälla enbart lagfaren ägare till fastighet inom Rajastrands FVO.
Småsjögarna: Tillåtet att sätta fem krok för personer som äger lagfaren fastighet inom Rajastrands FVO

-Hansksjön
2022.09.15-2022.10.15 Öringsleken.
Rätten att lägga nät begränsas till att gälla enbart lagfaren ägare till fastighet inom Rajastrands FVO

-Djuptjärn och Västerstjärn:
2023.02.18-2023.05.01 är fisket tillåtet på Djuptjärn och Västerstjärn.
2022.05.02-2023.02.17och 2023.05.02-2024.02.18. Gäller totalt fiskeförbud på Djuptjärn och Västertjärn.

§6 Put And Take:
:Grubbtjärn är ett put and take vatten där man behöver ett särskilt fiskekort.
Fiskeförbud kan förekomma tillfälligt i samband med insättning av fisk.
Endast ett fiskespö per fiskare är tillåtet. Ett fiskekort ger rätt att fiska upp 3 fiskar. Barn under 15 år får fiska på en vuxens fiskekort.

§7 Trollingkort-StorRajan:

Trollingkortet gäller för båt och medger fiske med max 6st spön och med högst sex fiskande beten samtidigt oavsett hur många som är i båten.
Kortet medger rätt att använda djuprigg alt spöparavan.
Vi rekommenderar att enkelkrok används för minimering av skador på återutsatt fisk.
Trollingkortet medger max 3st öringar eller harrar per båt och dag.
Rekommenderat minimimått är 35cm.
Trollingkortsinnehavaren skall respektera och göra sig underrättad om fredningstider för öring och harr.
Trollingkortet är personligt och får ej överlåtas till annan person, leg ska visas vid anmaning.

Släpfiske från båt med max två spön per båt utan djuprigg eller spöparavan räknas ej som trolling.

§8 Gäddsax:
Gäddsax är inte tillåtet inom Rajastrands FVO. Föreningen följer fiskeriverkets regelverk där fiske med saxredskap inte är tillåtet för fritidsfiskare. Tillåtet för innehavare av enskilt fiske och yrkesfiskare. (lagtext)

§9 Fiskekort:

Utfärdat fiskekort är personligt men gäller även för medhavda barn under 16 år.
Årskorten gäller ett år från det köpdatum som står på kortet.
FISKERÄTTSBEVIS 200:-
Får köpas endast av lagfaren ägare till fastighet inom Rajastrand eller Lillånäs.
FISKERÄTTSBEVISEN kan endast köpas hos Annelie Mårtensson i Rajastrand.
FISKEKORTSPRISER Dygnskort 100:-
P&T Grubbtjärn 100:-
Veckokort 300:-
Årskort 400:-
Familjeårskort 500:-
Trollingkort 3 dygn 500:-

§9 Fiskekort

Utfärdat fiskekort är personligt men gäller även för medhavda barn under 16 år.
Årskortet gäller ett år från och med köpdatum.
----------------------------------

KONTROLLAVGIFT:

OBS! KONTROLLAVGIFT är införd från och med 2013.03.01.

Övriga regler

FISKETILLSYN - KONTROLLAVGIFT

DETTA GÄLLER FRÅN OCH MED 2017.06.11

Har man inte köpt fiskekort eller fiskerättsbevis görs anmälan till polismyndigheten.

Har man fiskekort eller fiskerättsbevis men bryter mot de lokala bestämmelser som gäller för fiskevårdsmrådet gäller följande:

Brott mot §1,6,7,8 (Antal laxartade fiskar)
Första förseelse: 250kr, Andra förseelse: 500kr, Tredje förseelse: 1000kr.

Brott mot §2,8 (Fiskens längd)
Första förseelse: 250kr, Andra förseelse: 500kr, Tredje förseelse: 1000kr.

Brott mot §3,4 (Båtförbud, Nätförbud)
Första förseelse: 500kr, Andra förseelse: 1000kr, Tredje förseelse: 2000kr.

Brott mot §5,6 (Förbudstider)
Första förseelse: 500kr, Andra förseelse: 1000kr, Tredje förseelse: Brott mot §6 Grubbtjärn (otillåtet antal fiskespön)Första förseelse: 500 kr, Andra förseelse: 1000 kr, Tredje förseelse: 2000 kr. 2000kr.

FISKETILLSYNINGSMÄN
Lasse Berg, Thommy Persson, Christoffer Berg, Kristian Berg.
(Samtliga ovanstående fisketillsyningsmän har förordnande från länsstyrelsen).

Då fisketillsynsmannens uppdrag är att betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag har han förstärkt straffskydd enligt 17 kap. brottsbalken. Om en fisketillsynsman utsätts för våld eller hot om våld under sin tjänstgöring döms gärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.

KOM IHÅG ATT FISKETILLSYNSMANNENS VIKTIGA UPPGIFT ÄR ATT SE TILL ATT FISKEREGLER, SOM SKALL TILLSKAPA ETT BÄTTRE FISKE, EFTERLEVS AV SAMTLIGA FISKARE.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Kristian Berg

070-56 39 809 [email protected]

Stor-Rajan

med tillhörande kanalsystem är ett bland de bästa harrvattnen i norra Sverige.
Från 1991 arrenderar vi statens del av Stor-Rajan och har därför kunnat sätta hårda fiskebestämmelser så att vi fortsättningsvis skall kunna erbjuda sportfiskare ett garanterat minne för livet.
Det finns möjlighet att sjösätta båt.
Plats för husvagnsuppställning finns.

Lill-Rajan

Sjön som ligger vackert mitt i byn. här inplanteras årligen Öring

Storsjön

I anslutning till Storsjökojan ligger Storsjön. Storsjön är även länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten. Å-märgen (rak linje mellan inlopp och utlopp) markerar även gränsen för fiskevårdsområdet. På andra sidan å-märgen i väster, ligger Jämtland och Norrsjöskogen och där är det inte tillåtet att fiska, förutom de som äger en fastighet i Norrsjön. De har så kallat husbehovsfiske där. Rajastrands FVO uppmanar alla fiskare att respektera detta!

I Storsjön finns det rikligt med Öring och Röding. Även abborre finns i sjön, men långt från de mängder som finns i grannsjöarna Grundsjön och abborrsjön. Fisketips för fångst är naturligtvis bubbla och mask, eller mästerduppen och bottenmete. Spinnare brukar fungera fint och en favorit bland beten är lottospinnaren. Finns även öppna ytor som lämpar sej för flugfiske. Skitfiske på er!!

Grundsjön

Ner till Grundsjön är det bara ett litet vattenfall som skiljer från Storsjön och den är betydligt mindre än Storsjön och dessutom grundare. Det finns mer Abborre i Grundsjön än i Storsjön men det är en väldigt fin fiskesjö. Gott om öppna ytor som lämpar sej för flugfiske och tack vare att det är ett fall mellan sjöarna så lämpar det sej bra för flugfiske i det strömmande vattnet där.

Även här slutar fiskeområdet i en rak gräns mellan in och utlopp och det är inte tillåtet att fiska på jämtlandsidan. (västra sidan)

Abborrsjön

Uppströms Storsjön ligger Abborrsjön. Det är en stäcka på cirka 100 meter uppströms från inloppet i Storsjön. Abborrsjön innehåller, som det hörs på namnet, rikligt med Abborre, men det finns även gott om öring. Omgivningen runt Abborrsjön är magisk och prova gärna att fiska där nattetid under sommaren. Då kan man se älvorna dansa i dimman på myren i Konstantins viken. (myren in mot trappberget). Samma fiskegräns råder här som i de andra sjöarna. Halva sjön ligger på Jämtland och Norrsjöskogen.

Småsjöarna (smosjögan)

Sista sjöarna inom Rajastrands FVO är småsjöarna. Det är våran barnkammare i Lillåsystemet och där finns det enbart öring. Beståndet är rikligt och det finns riktigt grov öring där. Sjöarna är svårfiskade, eftersom födotillgången är god. Mellan småsjöarna finns en koja som drivs av Norråkers skoterklubb. Den är öppen för allmänheten att nyttja. Även här är fiskegränsen mitt i sjön och inte tillåtet att fiska på jämtlandssidan.

Lillån

Lillån sträcker sej från Åsjön ända upp till Saxvattnet. Även Lillån utgör gräns mellan Jämtland och Västerbotten och det är endast tillåtet att fiska från Västerbottensidan. Lillåsystemet lekrestaurerades under 2007, då det lades ut lekgrus  tillfördes ved och sten i ån.

Lillån innehåller även rikligt med flodpärlmussla och den är en fridlyst art. Lillån lämpar sej framförallt för flugfiske. Gott om öring i ån!

Svultenabborrtjärn

Svultenabborrtjärn ligger på berget Raitakullens västra sida och är åtkomlig endast till fots sommartid och med skoter vintertid. Beståndet i tjärnen består av abborre i ett tusenbröderbestånd och öring.

Hansksjön

Hansksjön ligger Vackert beläget högt upp i kanten mellan Lillfjället och Trappberget. Beståndet består av grov öring och ett tusenbröderbestånd av röding. Förr i tiden tävlade befolkningen i bygden om vilken som var först upp och lägga nät på våren och ta ”stor lax`n” så det finns riktiga öringsbumlingar där! Det nappar friskt där på vintern. Mest är det småröding men även fina öringar nappar där. Där finns en fin övernattningskoja som går att hyra av, för närvarande, Rajastrands intresseförening.

Man tar sej dit via en stig genom Hansksjödalen på sommaren. En promenad på drygt två kilometer. Vintertid åker man skoter dit via bäverleden. Leden börjar strax ovanför småsjöarna och sen är det bara en dryg kilometer över till sjön

Övrig information

Vår styrelse

Ordförande: Kristian Berg

Vice ordf.:

Sekreterare: Jan-Åke Wallin

Kassör: Jonny Skoglund

Ledamöter: Anders Mårtensson, Anton Ottosson, Mikael Larsson, Krister Eriksson SCA

Revisor: Mikael Johansson

Revisorsuppl.: Reinhold Berg

 

På gång

GRUBBTJÄRN STÄNGD öppnar 2022-07-16 kl 15

Från 2022.07.16 kl 15:00 är det öppet för fiske i Grubbjärn. Det sattes i feta Regnbågar där 30/6 och nu är de med all säkerhet riktigt huggvilliga. Passa på att drilla lite kampvillig fisk. 100 kr per fiskekort gäller 1 dygn och tre fiskar. Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Fiskekort löses via Swish:123 259 15 01 eller här på www.fiskekort.se/rajastrand. Det går även att köpa fiskekort hos Annelie Hallin Mårtensson.

Vi kommer även att släppa i årets inplantering av öring i Lill-raja på tisdag den 30/6. Inget fiskeförbud i samband med utplanteringen. Men ni bör veta att öringen som släpps i är lös i köttet på grund av fiskfoder och inget vidare att äta. Så rekommendationen är att ni släpper tillbaka fisken. Vi försöker helt enkelt något nytt, eftersom vi fått dåligt resultat för alla fiskare när vi släppt på hösten.  Fisken har förmodligen gått nedströms Saxälven under vintern. Så i sommar kommer det vaka fint på Lill-Raja i sommar.