0 Objekt

Borka byalags samfällighetsförening

Borkans samfällighetsförening upplåter fiske på Borkan 420 ha, nedre Fättjaur 80 ha och på övre Fättjaur 180 ha. Sjöarna hyser röding, öring och i de strömmande delarna även harr. / The lakes holds char, trout and in the currents also greyling.

Om Borka byalags samfällighetsförening

I sjöarna finns det gott om småröding, men det går även att få en och annan större öring. Borkasjön är väldigt djup, hela 62 meter. Längst upp i sjön är det grundare och chansen att få mycket fisk är bra.
/ In Borkasjön there are plenty of small char, but you can also get a couple of large trouts in the lake.

Regler

Generellt

Området är upplåtet för sportfiske med handredskap såsom kast-, flug- och dragrodd hela året. Vintertid får man fiska med ispimpel. Ett spö per fiskare får användas.

Det råder fiskeförbud i Vojmån mellan Borkan och nedre Fättjaure. Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

The area is open for angling the entire year.

Metoder

Sportfiske med handredskap såsom kast-, flug- och dragrodd hela året, vintertid får man fiska med ispimpel. Ett spö per fiskare får användas.

Fångstbegränsningar

Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Conny Lundqvist

0730352405

Borkan

-

nedre Fättjaur

-

övre Fättjaur

-