Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 8, 2022 Harr/Grayling 35 Nej Nej vindelbygden
juli 30, 2022 Ingen fångst Nej vindelbygden
juli 29, 2022 Abborre 40 450 Nej Nej vindelbygden
augusti 2, 2022 Regnbåge 35 500 Nej Nej vindelbygden
juni 28, 2022 Öring/Trout 22 200 Nej Vet ej Nej vindelbygden
juni 23, 2022 Regnbåge 45 1350 Nej Nej vindelbygden
juli 23, 2021 Älven Harr/Grayling 35 Nej Nej vindelbygden
juli 31, 2021 Älven Harr/Grayling, Ingen fångst 37 Nej Nej vindelbygden
augusti 11, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 14, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 12, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 15, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 14, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 13, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 12, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 11, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 10, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 9, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 8, 2021 Älven Ingen fångst Ja vindelbygden
september 11, 2021 Älven Abborre 40 300 Ja Nej vindelbygden
september 2, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 16, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 14, 2021 Älven Lax/Salmon 60 Ja Ja Nej vindelbygden
september 11, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 9, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 14, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 13, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 12, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 11, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 10, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 9, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 7, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 6, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 5, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 4, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 3, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 2, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 1, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 8, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
augusti 8, 2021 Älven Lax/Salmon 85 6500 Ja Ja Nej vindelbygden
september 8, 2021 Älven Lax/Salmon 73 Ja Ja Ja vindelbygden
september 13, 2021 Älven Ingen fångst, Ingen fångst, Ingen fångst, Ingen fångst Nej vindelbygden
september 11, 2021 Älven Lax/Salmon 107 Ja Ja Nej vindelbygden
september 11, 2021 Älven Lax/Salmon 95 Ja Ja Nej vindelbygden
september 11, 2021 Älven Lax/Salmon 98 Ja Ja Nej vindelbygden
september 10, 2021 Älven Lax/Salmon 111 Ja Ja Nej vindelbygden
september 10, 2021 Älven Lax/Salmon, Lax/Salmon 108, 73 Ja, Ja Nej, Nej Nej vindelbygden
september 9, 2021 Älven Lax/Salmon 86 Ja Ja Nej vindelbygden
september 8, 2021 Älven Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon 97, 74, 100, 103, 65 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja vindelbygden
september 6, 2021 Älven Lax/Salmon 62 Ja Nej Ja vindelbygden
september 5, 2021 Älven Ingen fångst Nej vindelbygden
september 4, 2021 Älven Lax/Salmon 80 Ja Vet ej Nej vindelbygden
september 4, 2021 Älven Lax/Salmon 80 Ja Vet ej Nej vindelbygden
september 2, 2021 Älven Havsöring 45 Ja Ja Nej vindelbygden
september 2, 2021 Älven Lax/Salmon, Ingen fångst, Ingen fångst 73 Ja Nej Nej vindelbygden
augusti 26, 2021 Älven Lax/Salmon 101 Ja Ja Nej vindelbygden
juli 25, 2021 Björnmyrtjärn Regnbåge 42 1369 Nej Nej vindelbygden
juli 24, 2021 Björnmyrtjärn Regnbåge, Regnbåge 46, 41 1486, 1159 Nej, Nej Nej vindelbygden
juli 16, 2021 Björnmyrtjärn Ingen fångst Nej vindelbygden