Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
februari 20, 2022 Gädda Nej Nej vastravalbo