Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 5, 2021 Öring/Trout 52 2000 Nej Ja Nej vastanfjalletlogdea
juni 8, 2021 Öring/Trout 500 Nej Ja Nej vastanfjalletlogdea