Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 5, 2021 Gädda Ja Nej vallentunasjon