Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 18, 2022 Regnbåge 0 0 Ja Nej uman
juni 11, 2022 Regnbåge 40 Ja Nej uman
juni 5, 2022 Regnbåge, Regnbåge, Regnbåge, Regnbåge 50, 40, 45, 43 Nej, Ja, Ja, Ja Nej uman