Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 29, 2021 Gädda 65 2500 Ja Nej tommarpsene
maj 15, 2021 Lax/Salmon 83 5500 Nej Ja Nej tommarpsene