Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 17, 2022 Lax/Salmon 2 2 Ja Nej Nej testbutiken
april 3, 2022 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 1, 2012 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 1, 2012 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 1, 2012 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 2, 2028 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 1, 2018 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 5, 2022 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 6, 2022 Område 1 Ingen fångst Nej testbutiken
april 6, 2022 Område 1 Ingen fångst Ja testbutiken
januari 13, 2022 Område 2 Lax/Salmon 12 12 Ja Ja Ja testbutiken
augusti 31, 2021 Område 1 Lax/Salmon, Lax/Salmon 110, 120 9500, 10000 Ja, Nej Ja, Nej Ja testbutiken
september 1, 2021 Område 2 Lax/Salmon, Lax/Salmon 100, 90 8000, 7000 Nej, Ja Ja, Nej Nej testbutiken
juni 10, 2021 Område 2 Ingen fångst Nej testbutiken
februari 25, 2021 Område 3 Öring/Trout 108 Ja Ja Nej testbutiken