Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 4, 2021 Abborre, Abborre Nej, Nej Nej storforsen