Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 9, 2022 Harr/Grayling Ja Nej sorselefisket