Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 30, 2021 Harr/Grayling, Öring/Trout, Harr/Grayling 35, 35, 40 Ja, Ja, Ja Ja Nej slagnasfiskevatten