Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 5, 2021 Havsöring, Havsöring 74, 35 3050, 0 Nej, Ja Ja, Ja Nej skrabean
april 5, 2021 Havsöring 74 3050 Nej Ja Nej skrabean