Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 9, 2022 Havsöring 64 Ja Ja Nej sfs
februari 5, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring 51, 54, 62 Ja, Ja, Nej Ja, Ja, Ja Nej sfs
januari 22, 2022 Havsöring 54 Ja Nej Nej sfs