Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 1, 2022 Öring/Trout Ja Vet ej Nej sarnaidrefvo
april 1, 2022 Lake Ja Nej sarnaidrefvo
februari 22, 2022 Röding 35 700 Nej Nej sarnaidrefvo
februari 26, 2022 Röding, Röding, Röding, Röding, Röding 45, 32, 47, 35, 35 1200, 750, 1300, 850, 810 Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej sarnaidrefvo
februari 1, 2022 Röding, Röding, Röding, Röding 45, 45, 45, 35 1130, 1180, 1124, 600 Nej, Nej, Nej, Nej Nej sarnaidrefvo
januari 3, 2022 Röding 950 Nej Nej sarnaidrefvo
september 6, 2021 Regnbåge, Regnbåge 570, 640 Nej, Nej Nej sarnaidrefvo
augusti 22, 2021 Regnbåge 540 Nej Nej sarnaidrefvo
augusti 22, 2021 Röding 270 Nej Nej sarnaidrefvo
augusti 15, 2021 Öring/Trout 25 Ja Vet ej Nej sarnaidrefvo
juli 17, 2021 Röding 35 Nej Nej sarnaidrefvo
juni 24, 2021 Harr/Grayling 59 1350 Nej Nej sarnaidrefvo