Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 11, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Ingen fångst 48, 40 Ja, Ja Ja, Ja Nej nybroanmedlem