Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 25, 2022 Havsöring 65 Ja Ja Nej nybroan
mars 13, 2022 Havsöring 55 Ja Ja Nej nybroan
mars 2, 2022 Havsöring 65 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 62 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 65 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 70 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 50 Ja Ja Nej nybroan
mars 25, 2021 Öring/Trout 50 Ja Ja Nej nybroan
mars 17, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 45 Ja Ja Nej nybroan
mars 17, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 50 Ja Ja Nej nybroan