Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 25, 2021 Öring/Trout 50 Ja Ja Nej nybroan
mars 17, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 45 Ja Ja Nej nybroan
mars 17, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 50 Ja Ja Nej nybroan