Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 13, 2021 Abborre, Ingen fångst, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Gädda, Abborre, Abborre, Abborre 15, 200, 15, 10, 20, 25, 15, 15, 15 200 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej mossjon