Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 2, 2022 Gädda 45 Ja Nej molndalsanostra