Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 14, 2021 Regnbåge 1500 Nej Ja malmsjon