Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 17, 2022 Öring/Trout 38 Ja Vet ej Nej ljustorpsan
maj 16, 2022 Havsöring 83 Ja Ja Nej ljustorpsan
maj 14, 2022 Havsöring 55 Ja Ja Nej ljustorpsan
maj 11, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout 60, 50 Ja, Ja Ja, Ja Nej ljustorpsan