Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 19, 2022 Öring/Trout 40 Nej Ja Nej ljungdalen