Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 18, 2021 Lax/Salmon 70 Nej Ja Nej lillafiskelyckan