Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
februari 27, 2022 Abborre 12 100 Nej Nej lersjon