Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 3, 2021 Öring/Trout 30 300 Ja Vet ej Nej leduan