Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 20, 2022 Abborre 51 2000 Ja Nej kungsbackaan