Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 9, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 30, 20, 20, 15, 10, 15, 15 500, 300, 250, 100 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Nej kultsjoansfvo