Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 14, 2021 Lax/Salmon 92 Ja Ja Nej kangosfvo
augusti 16, 2021 Lax/Salmon, Ingen fångst 95 Ja Ja Nej kangosfvo
augusti 13, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling 30, 33, 35 Ja, Ja, Ja Nej kangosfvo
augusti 13, 2021 Öring/Trout, Harr/Grayling 20, 25 Ja, Ja Vet ej Nej kangosfvo
augusti 8, 2021 Lax/Salmon 90 Ja Ja Nej kangosfvo
januari 8, 2021 Lax/Salmon 101 12 Nej Ja Nej kangosfvo
juli 10, 2021 Ingen fångst Nej kangosfvo
juli 8, 2021 Ingen fångst Nej kangosfvo
juli 7, 2021 Ingen fångst Nej kangosfvo
juli 8, 2021 Ingen fångst Nej kangosfvo
juli 11, 2021 Lax/Salmon 5000 Nej Ja Nej kangosfvo
juli 2, 2021 Lax/Salmon 4.5 Nej Ja Nej kangosfvo
juli 3, 2021 Lax/Salmon 87 5900 Nej Ja Nej kangosfvo
juli 2, 2021 Lax/Salmon 83 Nej Nej Nej kangosfvo