Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 19, 2021 Havsöring 44 Nej Ja Nej kalixalven