Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 16, 2021 Harr/Grayling 36 Nej Nej kaitumalven
juli 31, 2021 Lax/Salmon 84 Ja Ja Nej kaitumalven
juli 29, 2021 Lax/Salmon 87 Ja Ja Nej kaitumalven