Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 5, 2021 Harr/Grayling 40 Ja Nej kagealven
maj 9, 2021 Öring/Trout 90 6000 Ja Ja Nej kagealven
maj 1, 2021 Öring/Trout 57 2000 Ja Vet ej Ja kagealven