Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 26, 2021 Gös, Gös, Gös, Gös, Gös, Gös, Gädda, Abborre, Gös, Röding, Ingen fångst 1500, 1000, 1000, 900, 1200, 1100, 1000, 400, 500, 800 Ja, Ja, Nej, Nej, Ja, Ja, Ja, Nej, Ja, Ja Nej harensfvo
april 10, 2021 Gädda, Ingen fångst 4000 Ja Nej harensfvo