Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 17, 2021 Röding 38 490 Nej Nej gommarenmedlem