Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 23, 2021 Regnbåge 40 1000 Nej Nej gideavastra